Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση υποτροφίας σε έναν (1) Διδακτορικό Υπότροφο διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο των Ερευνητικών Προγραμμάτων α. CMBR: «Κέντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων» (K.E. 33.4031704), β. «Όαση Κατάδυσης Αναψυχής με τεχνητούς υφάλους» (K.E. 33.4031901) και γ. AlienPorts «Establishment of a Monitoring Network and a web-based platform of Non-Indigenous Species in Major Ports of Greece» (K.E. 33.4031804).

Οκτώβριος 16, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday October 30th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.