Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Promoting small scale fisheries and aquaculture transnational networking in Adriatic-Ionian macroregion (ARIEL)»

Ιούνιος 29, 2018 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Wednesday July 11th, 2018

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.