Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 αναθέσεις έργου για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος -Climate change and fisheries impacts on small pelagic fish: dynamic, spatially explicit models in the service of the ecosystem-based fisheries management-CLIMAFISH- το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Δεκέμβριος 21, 2018 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday January 5th, 2018

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.