Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος -ARIEL-Promoting small scAle fisheRIes and aquaculture transnational networking in Adriatic-Ionian macroregion-

Απρίλιος 18, 2019 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday May 3rd, 2019

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.