ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20011/13982/21-12-2018, ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 07-03-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Μάρτιος 6, 2019 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Thursday March 7th, 2019

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.