Συνέχιση των διαδικασιών της υπ’ αριθ. πρωτ. 20043/1674/16.03.2023 προκήρυξης (ΑΔΑ:6ΜΚΣΟΡΡΘ-2ΧΖ) πλήρωσης δύο (2) συνολικά θέσεων Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων Γ ́ βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

Ιούνιος 2, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:28pm on Friday June 30th, 2023

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.