Ιανουάριος, 2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ -ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΛΚΕΘΕ- ΑΡ.ΠΡΟΚ.20043/6803/09.12.22

Ιανουάριος 27, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday February 2nd, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΣΗ ΝΑΥΤΗ Ε.Ν. Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΕ Ν.Υ./323/19.01.2023

Ιανουάριος 25, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday January 30th, 2023

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «KAUST DEEP SEA 2&3» (K.E. 01.3072221/001).

Ιανουάριος 23, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday February 3rd, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Γ ΓΙΑ ΤΟ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: Ν.Υ./233/16.01.2023

Ιανουάριος 23, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday January 27th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ- ΕΠΣΑΔ 2022-2023-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/6838/21.12.2022

Ιανουάριος 20, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday January 27th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4S -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/7187/29.12.2022

Ιανουάριος 19, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday January 25th, 2023

More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΝΑΥΤΗ Ε.Ν. ΣΤΟ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ

Ιανουάριος 19, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday January 20th, 2023

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ: Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ, Ε/Α ΦΙΛΙΑ, ΠΕΕ ΑΛΚΥΩΝ, ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (H&M) ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (P&I Club) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 123.250,00€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 181588.

Ιανουάριος 19, 2023 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday February 6th, 2023

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «MARBEFES» (K.E. 33.4022203/001).

Ιανουάριος 18, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Saturday January 28th, 2023

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «MARBEFES» (K.E. 33.4022203/001).

Ιανουάριος 18, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Saturday January 28th, 2023

More

« Previous Posts Next posts »

Powered by WordPress. Designed by elogi.