Ιούνιος, 2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 20043/2465 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ‘MACCIMO’ ΚΑΙ ‘MARBEFES’

Ιούνιος 7, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday June 13th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 20043/2473 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘AQUAEXCEL3.0’

Ιούνιος 7, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday June 13th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 20043/2119 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΟΠΥ’

Ιούνιος 7, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday June 13th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 20043/2482 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ALTMEDSEA-BREAM – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ MICROCOTYLE SPP, MYXOSPOREA ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΥΞΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΤΣΙΠΟΥΡΑ (SPARUS AURATA L.)»

Ιούνιος 7, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday June 13th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 20043/2459 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΠΙΕΣΕΙΣ, ΧΡΗΣΗ) ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΟΠΥ», BRIDGE-BS (ADVANCING BLACK SEA RESEARCH AND INNOVATION TO CO-DEVELOP BLUE GROWTH WITHIN RESILIENT ECOSYSTEMS)» & «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΟΠΘΣ»

Ιούνιος 7, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday June 13th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 20043/2461 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΠΙΕΣΕΙΣ, ΧΡΗΣΗ) ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΟΠΥ’

Ιούνιος 7, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday June 13th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 20043/2478 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘PRAZIQUANTEL’

Ιούνιος 7, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday June 13th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 20043/2479 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «MACCIMO», «NAUTILOS» ΚΑΙ «ANERIS»

Ιούνιος 7, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday June 13th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 20043/2463 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ MEDIAS CYPRUS’

Ιούνιος 7, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday June 13th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 20043/2475 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ’

Ιούνιος 7, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday June 13th, 2023

More

« Previous Posts Next posts »

Powered by WordPress. Designed by elogi.