Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΙΑΣ ΠΗΓΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΤΥΠΟΥ L7902-20 ΤΗΣ HAMAMATSU Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ SKYSCAN 1172 (BRUKER), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MAPWORMS ΚΩΔ. 33.4022201», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 49.900,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΜΕ ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 171912

Σεπτέμβριος 16, 2022 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday October 3rd, 2022

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΡΑΤΑΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΡΑΤΑΣ’, ΜΕ Α/Α 3, ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ‘ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΡΑΤΑ ΒΥΘΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ, ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ’, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5037414», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 98.387,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (122.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)., ME AΡ. ΕΣΗΔΗΣ 168352.

Σεπτέμβριος 7, 2022 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday September 26th, 2022

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΟΛΥ-ΚΑΝΑΛΙΚΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ (MCS)ΤΟΜΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ», στο πλαίσιο του προγράμματος «ATHENA vs. EGELADUS: Interaction between the Hellenic Subduction and the North Anatolian Fault: Implications for the intra-plate deformation and seismic hazard in the Aegean», συνολικού προϋπολογισμού 920.000 € απαλλασσόμενου ΦΠΑ. Με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 170316

Αύγουστος 18, 2022 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday October 17th, 2022

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤ100 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 823.326,19 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 170150

Αύγουστος 9, 2022 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday September 26th, 2022

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ & ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΣΚΑΦΟΣ), ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘GHOSTRAWL’», ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 50.806,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (63.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ). ΑΡ.ΠΡ. 20011/3951/19.07.2022 & ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 168331AR.

Ιούλιος 21, 2022 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday August 22nd, 2022

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ, ΛΑΥΡΑΚΙΟΥ, ΚΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΙΑΤΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΟΥΔΑ 33.6071502/190», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 76.400,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ. ΑΡ. ΠΡ. 20011/1896/14.04.2022 & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 158347

Απρίλιος 15, 2022 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday May 9th, 2022

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΣΚΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ MEDITS ΤΟΥ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (ΕΠΣΑΔ) 2022-2023», ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 149.194,00€ πλέον ΦΠΑ, (185.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ME AΡ.ΠΡ. 20011/1676/05.04.2022 & ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 158346.

Απρίλιος 7, 2022 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Friday April 29th, 2022

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 60.000 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Μάρτιος 17, 2022 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Friday April 8th, 2022

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε/Α ΦΙΛΙΑ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 100.000,00€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ & ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ 156511.

Μάρτιος 9, 2022 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday March 28th, 2022

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ», ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 200.000,00€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 156508.

Μάρτιος 9, 2022 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday March 28th, 2022

More

« Previous Posts Next posts »

Powered by WordPress. Designed by elogi.