Πρακτικό Ανάρτησης Κατάταξης Υποψηφίων στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας/Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΟΠΘΣ

Μάιος 12, 2021 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday May 18th, 2021

More

Πρακτικό Ανάρτησης Κατάταξης Υποψηφίων στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας/Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΟΠΘΣ

Μάιος 12, 2021 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday May 18th, 2021

More

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΩΝ ΑΓΟΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2,8,9,12 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ» ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 24.897,78 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 132091

Μάιος 11, 2021 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Tuesday June 22nd, 2021

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 63.882,02€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 14 ΚΑΙ 22 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11, ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 132082

Μάιος 11, 2021 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday June 21st, 2021

More

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡ. 20011/2166/27-04-2021

Μάιος 7, 2021 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Monday May 10th, 2021

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΤΑ (7) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ Κ.Ε (70.0100000/190) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ.

Απρίλιος 29, 2021 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday May 13th, 2021

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» (ΚΕΘΑΠ-CMBR)-ΥΠΟΕΡΓΟ 12 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 114.693,55€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 27.526,45€ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 142.220,00€, ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 122.979

Απρίλιος 28, 2021 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday May 17th, 2021

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ DNA ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ILLUMINA ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΘΑΠ- CMBR» Εκτιμώμενης αξίας 72.580,64 € πλέον ΦΠΑ 17.419,36 € και ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 90.000,00 €, ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 122.974

Απρίλιος 28, 2021 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday May 17th, 2021

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.» ΜΕ Κ.Ε (08.8800000/190).

Απρίλιος 28, 2021 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday May 12th, 2021

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.» ΜΕ Κ.Ε (08.8800000/191).

Απρίλιος 28, 2021 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday May 12th, 2021

More

« Previous Posts Next posts »

Powered by WordPress. Designed by elogi.