ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΠΙΕΣΕΙΣ, ΧΡΗΣΗ) ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ», (ΣΑΕ (2751) 2017ΣΕ27510111, ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ / MIS: 5001676)

Μάιος 18, 2018 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Wednesday May 30th, 2018

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ‘Αναλύσεις δειγμάτων βενθικών μακροασπονδύλων των ποταμών’ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 508.064,528€ πλέον ΦΠΑ

Μάιος 17, 2018 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Friday June 22nd, 2018

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2023 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 212.000€ πλέον ΦΠΑ

Μάιος 17, 2018 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Tuesday June 19th, 2018

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: TMHMA A. ‘Δειγματοληψίες ιχθυοπανίδας ποταμών στην Αν. Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία’, εκτιμώμενης αξίας 193.548,39€ πλέον ΦΠΑ» ΤΜΗΜΑ Β. ‘Δειγματοληψίες ιχθυοπανίδας ποταμών στην Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα’, εκτιμώμενης αξίας 120.967,74€ πλέον ΦΠΑ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 314.516,13€ πλέον ΦΠΑ

Μάιος 17, 2018 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Tuesday June 19th, 2018

More

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20011/3903

Μάιος 16, 2018 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Tuesday May 29th, 2018

More

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ «Μίσθωση σκάφους επαγγελματικής αλιείας (μηχανότρατα) για την διενέργεια πειραματικής αλιείας στην περιοχή του Ιονίου πελάγους και του Αργοσαρωνικού, εκτιμώμενης αξίας 90.000€ πλέον ΦΠΑ»

Μάιος 15, 2018 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Friday June 8th, 2018

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -Μελέτες επικινδυνότητας για τα είδη Hemigrapsus sanguineus και Rapana venosa-

Μάιος 11, 2018 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday May 25th, 2018

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -PORTODIMARE-

Μάιος 11, 2018 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday May 25th, 2018

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -PORTODIMARE-

Μάιος 11, 2018 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday May 25th, 2018

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2017-2019-ΕΠΣΑΔ 2017-2019-

Μάιος 11, 2018 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday May 25th, 2018

More

« Previous Posts Next posts »

Powered by WordPress. Designed by elogi.