ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/5428/13.10.2021

Οκτώβριος 18, 2021 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday November 2nd, 2021

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη Βοηθού Θαλαμηπόλου με σύμβαση ναυτικής εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τον Κ.Ι.Ν.Δ., για τη στελέχωση του πλοίου Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ».

Οκτώβριος 18, 2021 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday November 2nd, 2021

More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ

Οκτώβριος 14, 2021 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday October 14th, 2021

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -AQUALEGUMES-

Οκτώβριος 13, 2021 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday October 19th, 2021

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -JERICO DS-

Οκτώβριος 13, 2021 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday October 19th, 2021

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -COPERNICUS MED INSITU TAC PHASE II-

Οκτώβριος 13, 2021 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday October 19th, 2021

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -CMEMS MED MFC 2-

Οκτώβριος 13, 2021 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday October 19th, 2021

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -JERICO S3-

Οκτώβριος 12, 2021 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday October 18th, 2021

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -EMODNET BIOLOGY 4-

Οκτώβριος 12, 2021 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday October 18th, 2021

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – EMODNET BIOLOGY 4- ΚΑΙ -PREGO-

Οκτώβριος 12, 2021 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday October 18th, 2021

More

« Previous Posts Next posts »

Powered by WordPress. Designed by elogi.