Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΟΠΥ» με Κ.Ε (02.5031702).

Οκτώβριος 16, 2020 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday October 30th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΟΠΥ» με Κ.Ε (02.5031702).

Οκτώβριος 16, 2020 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday October 30th, 2020

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -PANACEA-

Οκτώβριος 15, 2020 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday October 20th, 2020

More

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ EMODNET DATA INGESTION

Οκτώβριος 12, 2020 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:26pm on Thursday October 29th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «MESOBED-MESOpelagic fish: Biology Ecological role and Distribution of a disregarded trophic link» με Κ.Ε (02.2031802) το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (κωδικός προγράμματος ΕΛΙΔΕΚ 449).

Οκτώβριος 6, 2020 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday October 20th, 2020

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ELIXIR-

Οκτώβριος 1, 2020 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday October 7th, 2020

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΕ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ ΙΧΘΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΩΝ» ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020 (2019ΣΕ086ΣΕ08610017), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 80.645,00€ πλέον ΦΠΑ, ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 100060

Σεπτέμβριος 29, 2020 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Thursday October 15th, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ «Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 210.000,00€ ΑΠΑΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΑΡ.ΠΡ. 20011/4444/28.09.2020 & ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 100053

Σεπτέμβριος 28, 2020 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday October 19th, 2020

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -Ενημέρωση, επεξεργασία και σύνθεση χαρτογραφικών δεδομένων για την οριοθέτηση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και λιβαδιών Ποσειδωνίας προς υπόδειξη στους ναυτικούς χάρτες της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεμικού Ναυτικού (POSIDONIA MAPS)-

Σεπτέμβριος 28, 2020 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday October 2nd, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων- HIMIOFOTS-

Σεπτέμβριος 23, 2020 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday October 7th, 2020

More

« Previous Posts Next posts »

Powered by WordPress. Designed by elogi.