ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20011/9890/28.09.2018

Οκτώβριος 9, 2018 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Wednesday October 17th, 2018

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΟΔΟΥ-

Οκτώβριος 5, 2018 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday October 19th, 2018

More

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 68.629€ πλέον ΦΠΑ ,ΑΡ.ΣΥΣΤ.ΕΣΗΔΗΣ 65102,1

Οκτώβριος 4, 2018 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday October 29th, 2018

More

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΓΟΝΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ (ΕΚΚΟ 2017-2019)», ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 28.500,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

Οκτώβριος 3, 2018 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Wednesday October 17th, 2018

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2023 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 212.000€ πλέον ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 65023

Οκτώβριος 2, 2018 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Tuesday November 6th, 2018

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ/ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΨΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 771.000€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, AΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 65022,1

Οκτώβριος 2, 2018 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Wednesday October 10th, 2018

More

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: TMHMA A. «Δειγματοληψίες και αναλύσεις ιχθυοπανίδας και φυτοβένθους μεταβατικών υδάτων εκτιμώμενης αξίας 274.194€ πλέον ΦΠΑ» ΤΜΗΜΑ Β. «Δειγματοληψίες και αναλύσεις φυτοβένθους παράκτιων υδάτων Μακεδονίας – Θράκης εκτιμώμενης αξίας 60.484€ πλέον ΦΠΑ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 334.678€ πλέον ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 65018

Οκτώβριος 2, 2018 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Thursday November 8th, 2018

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.-

Οκτώβριος 2, 2018 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday October 9th, 2018

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -i4Sea- Τα μεγάλα Δεδομένα στην Επιτήρηση και Ανάλυση Κίνησης Θαλάσσιων Περιοχών: καινοτόμος ΤΠΕ και μοντέλα ανάλυσης-

Σεπτέμβριος 28, 2018 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday October 15th, 2018

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ(Modern Unifying Trends in marine biology-ΜΟUΝT’. Τ)’.

Σεπτέμβριος 28, 2018 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Friday October 12th, 2018

More

« Previous Posts Next posts »

Powered by WordPress. Designed by elogi.