Μάρτιος 2nd, 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΕΕΠ3/2016 ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -COPERNICUS MED-MFC-

Μάρτιος 2, 2016 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Υποβολή αιτήσεων εως και 14/03/2016 Expires at 2:10pm on Tuesday March 15th, 2016

More

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.ΕΕΠ2/2016 ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ 2 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -JERICO NEXT-

Μάρτιος 2, 2016 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Υποβολή αιτήσεων έως και 14/03/2016 Expires at 2:08pm on Tuesday March 15th, 2016

More

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.1/2016 ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -COPERNICUS MED INSITU TAC-

Μάρτιος 2, 2016 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Υποβολή αιτήσεων έως και 14/03/2016 Expires at 2:05pm on Tuesday March 15th, 2016

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.