Απρίλιος 14th, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε & ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΣΤΟ Β/Θ «ΘΕΤΙΣ»

Απρίλιος 14, 2016 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Wednesday April 20th, 2016

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.