Απρίλιος 4th, 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -Παρακολούθηση οικοσυστήματος εσωτερικού Σαρωνικού κόλπου και κόλπου Ελευσίνας υπό την επίδραση του κέντρου επεξεργασίας λυμάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) και Θριάσιου Πεδίου (ΚΕΛΘ) – Γ’ Περίοδος: 2017-2018-

Απρίλιος 4, 2017 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:40pm on Friday April 14th, 2017

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -Παρακολούθηση οικοσυστήματος εσωτερικού Σαρωνικού κόλπου και κόλπου Ελευσίνας υπό την επίδραση του κέντρου επεξεργασίας λυμάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) και Θριάσιου Πεδίου (ΚΕΛΘ) – Γ’ Περίοδος: 2017-2018-

Απρίλιος 4, 2017 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:37pm on Friday April 14th, 2017

More

2013

Απρίλιος 4, 2017 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ arxia

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 20/12/2013 Ανακοίνωσης ΕΕΠ12/2013 για πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΄΄EMODNET Chemistry΄΄ Υποβολή αιτήσεων έως και 3/1/2014 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=37596db65a0d3916b69d33a90decc073 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 20/12/2013 Ανακοίνωση 6/2013 για πρόσληψη προσωπικού στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »Μελέτη διατροφικών απαιτήσεων, παραγωγή καινοτόμων σιτηρεσίων για την επιτυχή εκτροφή του είδους (Umbrina cirrosa)΄΄ Υποβολή […]

More

2014

Απρίλιος 4, 2017 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ arxia

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 19/12/2014  Αποτελέσματα Ανακοινώσεων Ερευνητικό πρόγραμμα: MyOcean FO https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=54e88428a78c49211121f741f6c8a6fb Ερευνητικό πρόγραμμα: ΕΠΠΕΡΑΑ Περιφέρειας Αττικής  https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=9de82f5611af35def696becc5512ee48 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 18/12/2014 Αποτελέσματα Ανακοινώσεων Ερευνητικό πρόγραμμα: NATURA Monitoring https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=72ab98a928b272192ff4d330ce7bd404 Ερευνητικό πρόγραμμα: ΚΡΗΠΙΣ-ΙΘΑΒΙΠΕΥ  https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=c276dd0d7f8d2713432fc096516aac82 Ερευνητικό πρόγραμμα: ΕΠΠΕΡΑΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=82ada05862811296a4309f5e36d45bba Ερευνητικό πρόγραμμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – EMSO https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=474ce330ec570dd20f40ddb38dc3b781  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 28/11/2014 Πρόσκληση […]

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -Παρακολούθηση οικοσυστήματος εσωτερικού Σαρωνικού κόλπου και κόλπου Ελευσίνας υπό την επίδραση του κέντρου επεξεργασίας λυμάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) και Θριάσιου Πεδίου (ΚΕΛΘ) – Γ’ Περίοδος: 2017-2018-

Απρίλιος 4, 2017 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:33pm on Friday April 14th, 2017

More

2015

Απρίλιος 4, 2017 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ arxia

Πληροφορίες για τις προκηρύξεις τηλ: 22910 76331 ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΚΑΙ 19 ΤΟΥ Ν. 2190/1994  https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/PQgpOu46Tys0BtE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A1 ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ A1 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/E8PFI2H9UuJR99X ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A2 ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ A2 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/TqTSfyvVAp3kdRA ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΤΟ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ […]

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -PELAGOS-Promoting innovative nEtworks and cLusters for mArine renewable energy synerGies in mediterranean cOasts and iSlands-

Απρίλιος 4, 2017 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:25pm on Friday April 14th, 2017

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -GARNET-DredGed mAteRial maΝagΕment plan in Souda PorT-

Απρίλιος 4, 2017 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:15pm on Friday April 14th, 2017

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -MEDCIS: Support Mediterranean Member States towards coherent and Coordinated Implementation of the second phase of the MSFD-

Απρίλιος 4, 2017 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:15pm on Friday April 14th, 2017

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -JERICO NEXT-

Απρίλιος 4, 2017 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:14pm on Friday April 14th, 2017

More

« Previous Posts

Powered by WordPress. Designed by elogi.