Μάιος 9th, 2018

Διευκρίνηση σχετικά με το τμήμα 5 του υπ αρ’ πρωτ. 20011/3884/19-04-2018 προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λογισμικού

Μάιος 9, 2018 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Monday May 14th, 2018

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του προγράμματος -Παρακράτηση ΕΛ.Κ.ΕΘ.Ε.-

Μάιος 9, 2018 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday May 23rd, 2018

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με ετήσια σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δυνατότητα παράτασης, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης -Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας-

Μάιος 9, 2018 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday May 23rd, 2018

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -EMODNET SEABED HABITAT 3-

Μάιος 9, 2018 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday May 23rd, 2018

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων- HIMIOFOTOS-

Μάιος 9, 2018 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday May 23rd, 2018

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων -MARINE EO- και -ΓΛΑΥΚΗ-

Μάιος 9, 2018 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday May 23rd, 2018

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.