Αύγουστος 31st, 2018

Πρόσληψη ενός Μηχανικού Ε.Ν. Β΄ τάξεως με προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους ή Μηχανικού Ε.Ν. Α΄ τάξεως, για την πλήρωση θέσης Α΄ Μηχανικού στο Ε/Α «ΦΙΛΙΑ»

Αύγουστος 31, 2018 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ Θέσεις εργασίας

Expires at 3:00pm on Wednesday September 5th, 2018

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.