Ιανουάριος 28th, 2019

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας/Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης-

Ιανουάριος 28, 2019 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday February 11th, 2019

More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση υποτροφίας δύο (2) Διδακτορικών Υποτρόφων στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΟΙ

Ιανουάριος 28, 2019 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday February 11th, 2019

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.