Απρίλιος 15th, 2019

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20011/3241/21.03.2019, ΚΑΙ ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 72271,1

Απρίλιος 15, 2019 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Wednesday May 15th, 2019

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.