Ιούλιος 9th, 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: « ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 117.000,00€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ/ ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 76975

Ιούλιος 9, 2019 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday August 5th, 2019

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.