Ιανουάριος 17th, 2020

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ: «Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, «ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΚΕΘΕ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 12ΜΗΝΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, ΑΞΙΑΣ 52.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ»., ΑΡ. ΠΡ. 20011/11465/10.12.2019, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-01-2020, ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ ΣΤΗΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ.

Ιανουάριος 17, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Wednesday January 29th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του προγράμματος -Λειτουργία και Ανάπτυξη Ενυδρείου Κρήτης-

Ιανουάριος 17, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday January 31st, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο iFishIENCi -Intelligent Fish feeding through Integration of ENabling technologies and Circular principle-

Ιανουάριος 17, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday January 31st, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) μεταδιδάκτορα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων -Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας/Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΟΠΘΣ- και της Πράξης με τίτλο -Κέντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων (ΚΕΘΑΠ-CMBR)-

Ιανουάριος 17, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday January 31st, 2020

More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος -HELPE WEST PATRAIKOS-

Ιανουάριος 17, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday January 31st, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου/ων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων: α. -ELIXIR-GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες- (K.E. 33.4031703). και β. -Κέντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων (ΚΕΘΑΠ-CMBR).

Ιανουάριος 17, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday January 31st, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας/Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΟΠΘΣ-

Ιανουάριος 17, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday January 31st, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) μεταδιδάκτορα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος-PERFILLET-Βελτίωση παραγόμενου φιλέτου τσιπούρας & φαγκριού με αντιμετώπιση του προβλήματος εμφάνισης διάκενω-

Ιανουάριος 17, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday January 31st, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) μεταδιδάκτορα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο -Greater Amberjack-

Ιανουάριος 17, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday January 31st, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.