Απρίλιος 14th, 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΘΑΠ-CMBR, ΥΠΟΕΡΓΟ 11», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 207.750,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΑΡ.ΠΡ. 20011/1515/09.04.2020 & ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 90973

Απρίλιος 14, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday May 4th, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΘΑΠ-CMBR, ΥΠΟΕΡΓΟ 10», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 114.919,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΑΡ.ΠΡ. 20011/1513/09.04.2020 & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 90972

Απρίλιος 14, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday May 4th, 2020

More

EΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3 ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 45.000€ ΑΠΑΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ», ΑΡ.ΠΡ. 20011/1510/09.04.2020 & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 90962

Απρίλιος 14, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday May 18th, 2020

More

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ TON ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 35.000,00€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ», ΑΡ.ΠΡ. 20011/1508/09.04.2020 & ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 90961

Απρίλιος 14, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday May 18th, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.