Απρίλιος, 2020

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ TON ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 35.000,00€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ», ΑΡ.ΠΡ. 20011/1508/09.04.2020 & ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 90961

Απρίλιος 14, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday May 18th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος με Κ.Ε. (01.3072001/001).

Απρίλιος 9, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday April 23rd, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη Πλοιάρχου A΄ ή Β΄ Τάξεως Ε.Ν. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την στελέχωση της Ναυτικής Υπηρεσίας του ΕΛΚΕΘΕ.

Απρίλιος 9, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 10:38am on Thursday April 23rd, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΠΣΑΔ 2020-2021). ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 29.500,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ). ΚΑΙ ΣΕ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ: ΤΜΗΜΑ Α’: Αργοσαρωνικός, Νότιος Ευβοϊκός, Κυκλάδες, Νότιο Αιγαίο, 20.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΤΜΗΜΑ Β’: Πατραϊκός, Ιόνιο, 9.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Απρίλιος 7, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Thursday April 30th, 2020

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -HELPE WEST PATRAIKOS-

Απρίλιος 6, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 2:58pm on Friday April 10th, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 50 ΤΟΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΟΥΔΑ’»,

Απρίλιος 2, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Thursday April 30th, 2020

More

Next posts »

Powered by WordPress. Designed by elogi.