Μάρτιος 22nd, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ Α’ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ

Μάρτιος 22, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday March 23rd, 2021

More

Θέμα: Απάντηση αιτήματος διευκρινίσεων σχετικά με την προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 20011/1324/12-3-2021Σχετ: Εισερχόμενο με αρ. πρωτ. 1422/18-3-2021

Μάρτιος 22, 2021 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Tuesday March 30th, 2021

More

Θέμα: Απάντηση αιτήματος διευκρινίσεων σχετικά με την προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 20011/1324/12-3-2021 Σχετ: Εισερχόμενο με αρ. πρωτ. 1426/18-3-2021

Μάρτιος 22, 2021 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Tuesday March 30th, 2021

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.