Δεκέμβριος 29th, 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΛΚΕΘΕ-ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 20043/6522

Δεκέμβριος 29, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday January 5th, 2022

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας/Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΟΠΘΣ» με Κ.Ε. (01.3031803/000).

Δεκέμβριος 29, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday January 13th, 2022

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.