Απρίλιος 12th, 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20043/970 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2022-2023-ΕΠΣΑΔ 2022-2023»

Απρίλιος 12, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday April 18th, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20043/974 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2022-2023-ΕΠΣΑΔ 2022-2023»

Απρίλιος 12, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday April 18th, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20043/952 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2022-2023-ΕΠΣΑΔ 2022-2023»

Απρίλιος 12, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday April 18th, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20043/695 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ανάπτυξη των Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και του ΠΕΕ «Αλκυών» του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και ενίσχυση της έρευνας – καινοτομίας στο Ν. Αιγαίο» – ΟΠΣ 5045792 – DRESSAGE.

Απρίλιος 12, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday April 18th, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20043/781 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ανάπτυξη των Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και του ΠΕΕ «Αλκυών» του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και ενίσχυση της έρευνας – καινοτομίας στο Ν. Αιγαίο» – ΟΠΣ 5045792 – DRESSAGE.

Απρίλιος 12, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday April 18th, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20043/1205 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «AquaSafe -Γεωπληροφορικό σύστημα υποστήριξης της υδατοκαλλιέργειας ακριβείας» με Κ.Ε. (60.302002).

Απρίλιος 12, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday April 18th, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20043/1201 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «AquaSafe -Γεωπληροφορικό σύστημα υποστήριξης της υδατοκαλλιέργειας ακριβείας» με Κ.Ε. (60.302002).

Απρίλιος 12, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 4:59pm on Monday April 18th, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΤΥΞΗ 20043/1206 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ-ΕΥΒΟΙΚΟΣ-ΕΥΔΑΠ».

Απρίλιος 12, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 4:15pm on Monday April 18th, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20043/975 ΕΠΣΑΔ 2022-2023

Απρίλιος 12, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday April 18th, 2022

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.