Αύγουστος 18th, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΟΛΥ-ΚΑΝΑΛΙΚΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ (MCS)ΤΟΜΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ», στο πλαίσιο του προγράμματος «ATHENA vs. EGELADUS: Interaction between the Hellenic Subduction and the North Anatolian Fault: Implications for the intra-plate deformation and seismic hazard in the Aegean», συνολικού προϋπολογισμού 920.000 € απαλλασσόμενου ΦΠΑ. Με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 170316

Αύγουστος 18, 2022 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday October 17th, 2022

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «NAUTILOS» ΜΕ Κ.Ε (33.4022003/002) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «BRIDGE-BS (ADVANCING BLACK SEA RESEARCH AND INNOVATION TO CO-DEVELOP BLUE GROWTH WITHIN RESILIENT ECOSYSTEMS)» ΜΕ Κ.Ε.01.3022105/001.

Αύγουστος 18, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday August 31st, 2022

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.