Δεκέμβριος 6th, 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «4ALIEN» ΜΕ Κ.Ε (02.2032001/001).

Δεκέμβριος 6, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday December 19th, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟ ΠΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ USV ARGO – Τ2ΕΔΚ-03141» ΚΩΔ. 31.3032002/001 ΚΑΙ «ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΜΕ Κ.Ε. (31.3070901/190).-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/6199/14.11.2022

Δεκέμβριος 6, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday December 13th, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ «ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- (Ν2Κ2024)-» ΜΕ Κ.Ε. (01.3072215/001).-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/6185/11.11.2022

Δεκέμβριος 6, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday December 13th, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ -«Ανάπτυξη των Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και του ΠΕΕ «Αλκυών» του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και ενίσχυση της έρευνας – καινοτομίας στο Ν. Αιγαίο» – ΟΠΣ 5045792 – DRESSAGE με Κ.Ε.(01.3032002/001) και «ΟΛΘ 2020-2024» με Κ.Ε. (01.3072014/001).

Δεκέμβριος 6, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday December 13th, 2022

More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΤΙΜ2-HIW-

Δεκέμβριος 6, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday December 16th, 2022

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.