Απρίλιος 6th, 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ, ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ, ΚΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΙΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ- ΣΟΥΔΑ 33.6071502/190», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 152.100,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Απρίλιος 6, 2023 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Friday April 28th, 2023

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.