Μάιος 15th, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΣΥΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΑΡΘΡΟ 32-ΝΟΜΟΣ 4412/2016, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ BOW THRUSTER ΤΟΥ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ’, ΑΡ.ΠΡ. 20011/3300/12.05.2023.

Μάιος 15, 2023 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Friday May 19th, 2023

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.