Σεπτέμβριος 29th, 2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «DOORS», BLUEMISSIONMED» ΚΑΙ «ACTNOW» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/5694/18.09.2023

Σεπτέμβριος 29, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 3:27pm on Friday October 6th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «KAUST DEEP SEA II» ΚΑΙ «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΣΡ/ΕΛΚΕΘΕ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/5680/06.09.2023

Σεπτέμβριος 29, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday October 6th, 2023

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.