Νοέμβριος 17th, 2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «BRIDGE-BS (ADVANCING BLACK SEA RESEARCH AND INNOVATION TO CO-DEVELOP BLUE GROWTH WITHIN RESILIENT ECOSYSTEMS)» ΜΕ Κ.Ε. (01.3022105/001) ΚΑΙ «UNDERSEC (UNDERWATER SECURITY PORTS SITUATIONAL AWARENESS DECISION-MAKING SUPPORT AND RESPONSE SYSTEM)» ΜΕ Κ.Ε. (01.3022309/001).

Νοέμβριος 17, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday November 21st, 2023

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.