Φεβρουάριος 8th, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ: Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ», Ε/Α «ΦΙΛΙΑ» & ΠΕΕ «ΑΛΚΥΩΝ», ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (Η&Μ) ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (P&I Club), ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ», ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 130.985,00€ (απαλλασσομένου ΦΠΑ). AΡ.ΠΡ. 20011/700/06.02.2024 & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 325287.

Φεβρουάριος 8, 2024 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday February 26th, 2024

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.