Φεβρουάριος, 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ BΟΗΘΟΥ ΜΑΓΕΙΡΟΥ Ε.Ν., ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Ι.Ν.Δ., ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ».

Φεβρουάριος 22, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday March 4th, 2024

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/115/11.01.2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 17 ΘΕΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 12 ΑΤΟΜΑ 1: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ (ΠΕ)

Φεβρουάριος 21, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday February 27th, 2024

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/115/11.01.2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 17 ΘΕΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 10 ΑΤΟΜΑ 1: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ Η ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕ)

Φεβρουάριος 21, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday February 27th, 2024

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/115/11.01.2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 17 ΘΕΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 9ΑΤΟΜΑ 1: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ Η ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕ)

Φεβρουάριος 21, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday February 27th, 2024

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/115/11.01.2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 17 ΘΕΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 8Β ΑΤΟΜΑ 1: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ (ΠΕ) Η ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ – ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ (ΤΕ) ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΙΣΟΤΙΜΟ ΤΙΤΛΟ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Η ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ-ΙΧΘΥΟΛΟΓΟ

Φεβρουάριος 21, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday February 27th, 2024

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/115/11.01.2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 17 ΘΕΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 8Α ΑΤΟΜΑ 1: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΠΕ)

Φεβρουάριος 21, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday February 27th, 2024

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/115/11.01.2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 17 ΘΕΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 7 ΑΤΟΜΑ 1: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ)

Φεβρουάριος 21, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday February 27th, 2024

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/115/11.01.2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 17 ΘΕΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 6 ΑΤΟΜΑ 1: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ Η ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ)

Φεβρουάριος 21, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday February 27th, 2024

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/115/11.01.2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 17 ΘΕΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 5 ΑΤΟΜΑ 1: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ Η ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ)

Φεβρουάριος 21, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday February 27th, 2024

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/115/11.01.2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 17 ΘΕΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 4 ΑΤΟΜΑ 2: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ)

Φεβρουάριος 21, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday February 27th, 2024

More

« Previous Posts Next posts »

Powered by WordPress. Designed by elogi.