Ιούνιος 3rd, 2024

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ» (RESILIENCE, INCLUSIVENESS AND DEVELOPMENT: TOWARDS A JUST GREEN AND DIGITAL TRANSITION OF GREEK REGIONS) – JUSTREDI, ΚΩΔ. ΛΟΓ. 02.5032303. – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/2540/19.04.2024

Ιούνιος 3, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday June 7th, 2024

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ» (RESILIENCE, INCLUSIVENESS AND DEVELOPMENT: TOWARDS A JUST GREEN AND DIGITAL TRANSITION OF GREEK REGIONS) – JUSTREDI, ΚΩΔ. ΛΟΓ. 02.5032303. – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/2541/19.04.2024

Ιούνιος 3, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday June 7th, 2024

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «OBAMA-NEXT: OBSERVING AND MAPPING MARINE ECOSYSTEMS – NEXT GENERATION TOOLS» (K.E. 32.2022203/002), «MINKE: METROLOGY FOR INTEGRATED MARINE MANAGEMENT AND KNOWLEDGE-TRANSFER NETWORK» (K.E. 31.3022101/001), «MARBEFES: MARINE BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM FUNCTIONING LEADING TO ECOSYSTEM SERVICES» (K.E. 33.4022203/002).

Ιούνιος 3, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday June 13th, 2024

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.