Απρίλιος 30th, 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συνολικής εκτιμώμενης αξίας 47.580,64€ πλέον Φ.Π.Α.

Απρίλιος 30, 2018 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Monday May 14th, 2018

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.