Ιούνιος 12th, 2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20011/4564/11.05.2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2023 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 212.000€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.

Ιούνιος 12, 2018 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Tuesday June 19th, 2018

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.