Δεκέμβριος 14th, 2018

Επαναπροκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

Δεκέμβριος 14, 2018 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 5:00pm on Friday February 15th, 2019

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.