Νοέμβριος 1st, 2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξης για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -ELIXIR GR- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Νοέμβριος 1, 2019 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday November 8th, 2019

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.