Νοέμβριος 8th, 2019

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -HELPE-WEST PATRAIKOS-.

Νοέμβριος 8, 2019 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday November 22nd, 2019

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.