Αύγουστος 28th, 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ CYTOSENSE, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 54.000€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Αύγουστος 28, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Monday September 7th, 2020

More

Διευκρίνιση για τον συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 20011/3653/31-07-2020

Αύγουστος 28, 2020 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Monday August 31st, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.