Σεπτέμβριος 1st, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Α’ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ

Σεπτέμβριος 1, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday September 2nd, 2021

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «EMODnet Biology 4»

Σεπτέμβριος 1, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday September 16th, 2021

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.