Σεπτέμβριος 9th, 2021

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, υποψήφιου διδάκτορα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «EOSC-Life GOs: A workflow for marine Genomic Observatories data analysis» με Κ.Ε. (33.4022103/001) και του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «PREGO» εξόρυξη γνώσης και ολοκλήρωση δεδομένων για τον χαρακτηρισμό της λειτουργικότητας οικοσυστημάτων: συσχετισμός οργανισμών και περιβαλλόντων με βιογεωχημικές διεργασίες και διεργασίες ανθρωπογενής επίδρασης» με Κ.Ε. (33.4031801).

Σεπτέμβριος 9, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday September 24th, 2021

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, υποψήφιου διδάκτορα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «EMODnet Biology 4» με Κ.Ε. (33.4072101/001) και του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «PREGO» εξόρυξη γνώσης και ολοκλήρωση δεδομένων για τον χαρακτηρισμό της λειτουργικότητας οικοσυστημάτων: συσχετισμός οργανισμών και περιβαλλόντων με βιογεωχημικές διεργασίες και διεργασίες ανθρωπογενής επίδρασης» με Κ.Ε. (33.4031801).

Σεπτέμβριος 9, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday September 24th, 2021

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.