Οκτώβριος 4th, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΔ.ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: Α. «ΟΑΣΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΥΦΑΛΟΥΣ» (K.E. 33.4031901) ΚΑΙ Β. ALIENPORTS «ESTABLISHMENT OF A MONITORING NETWORK AND A WEB-BASED PLATFORM OF NON-INDIGENOUS SPECIES IN MAJOR PORTS OF GREECE» (K.E. 33.4031804).

Οκτώβριος 4, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday October 19th, 2021

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων α. «Όαση Κατάδυσης Αναψυχής με τεχνητούς υφάλους» (K.E. 33.4031901), και β. AlienPorts «Establishment of a Monitoring Network and a web-based platform of Non-Indigenous Species in Major Ports of Greece» (K.E. 33.4031804).

Οκτώβριος 4, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday October 19th, 2021

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.