Οκτώβριος 21st, 2021

Πρόσκληση για πλήρωση μίας (1) θέσης Ναύτη στο πλοίο του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Ε/Α «ΦΙΛΙΑ» με σύμβαση ναυτικής εργασίας ορισμένου χρόνου για ένα (1)μήνα

Οκτώβριος 21, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday October 26th, 2021

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.