Οκτώβριος, 2021

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων α. «Όαση Κατάδυσης Αναψυχής με τεχνητούς υφάλους» (K.E. 33.4031901), και β. AlienPorts «Establishment of a Monitoring Network and a web-based platform of Non-Indigenous Species in Major Ports of Greece» (K.E. 33.4031804).

Οκτώβριος 4, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday October 19th, 2021

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -KAUST COASTAL MONITORING-

Οκτώβριος 1, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday October 5th, 2021

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ “Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ”: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑΣ SEABIRD SBE 9 PLUS”ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 3 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 12 «» ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 5.900,00€ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α., ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 140488

Οκτώβριος 1, 2021 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Friday November 5th, 2021

More

Next posts »

Powered by WordPress. Designed by elogi.