Φεβρουάριος 2nd, 2022

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του προγράμματος «Λειτουργία και Ανάπτυξη Ενυδρείου Κρήτης» με Κ.Ε (70.0100000/190) για την κάλυψη των εποχιακών αναγκών του ενυδρείου.

Φεβρουάριος 2, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday February 17th, 2022

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.