Φεβρουάριος 22nd, 2022

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ.ΠΡ. 20011/675/17.02.2022 & αρ. ΕΣΗΔΗΣ 155918.

Φεβρουάριος 22, 2022 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Tuesday March 8th, 2022

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.