Μάρτιος 9th, 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ -COPERNICUS MED INSITU TAC 2 PHASE 1-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/410/01.02.2022

Μάρτιος 9, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday March 16th, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/424/02.02.2022

Μάρτιος 9, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday March 16th, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ -COPERNICUS MED INSITU TAC 2 PHASE 1-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/409/01.02.2022

Μάρτιος 9, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday March 16th, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -EMODNET CHEMISTRY V-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/408/01.02.2022

Μάρτιος 9, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday March 16th, 2022

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε/Α ΦΙΛΙΑ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 100.000,00€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ & ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ 156511.

Μάρτιος 9, 2022 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday March 28th, 2022

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ», ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 200.000,00€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 156508.

Μάρτιος 9, 2022 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday March 28th, 2022

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.