Μάρτιος 30th, 2022

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του προγράμματος «ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.» με Κ.Ε (08.8800000/190).

Μάρτιος 30, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday April 20th, 2022

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.