Οκτώβριος 21st, 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΟΠΘΣ» ΜΕ Κ.Ε. (01.3031803/000) ΚΑΙ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2022-2023-ΕΠΣΑΔ 2022-2023» ΜΕ Κ.Ε (32.2032201/001)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/4340/05.08.2022

Οκτώβριος 21, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday October 27th, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ «Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ»-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/5332/29.09.2022

Οκτώβριος 21, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday October 27th, 2022

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΣΤΙΣ ΓΟΥΡΝΕΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 50.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 174133

Οκτώβριος 21, 2022 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday November 14th, 2022

More

Next posts »

Powered by WordPress. Designed by elogi.