Οκτώβριος 24th, 2022

Μετάθεση καταληκτικής ημερ/νίας υποβολής προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τον Διεθνή Διαγωνισμό με αρ.πρ. 20011/4396/17.08.2022 & αρ. ΕΣΗΔΗΣ 170316

Οκτώβριος 24, 2022 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday November 14th, 2022

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.